×

Dla akcjonariuszy

W tym miejscu akcjonariusze YES Biżuteria SA mogą zapoznać się z wymaganymi przez prawo lub statut ogłoszeniami pochodzącymi od Spółki.