×

Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Szanujemy prawo i Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, podzieliliśmy Politykę prywatności na kilka rozdziałów. W zależności od tego, czy jesteś subskrybentem newslettera YES, uczestnikiem programu YES Club, robisz po prostu zakupy na YES.pl lub kontaktujesz się z nami w innym celu, dotyczą Cię inne części Polityki prywatności. W poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Administrator danych – kto nim jest?

Oczywiście my – YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Świerzawskiej 1.

Profilowanie

Udostępnione przez Ciebie dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy również w celach marketingowych. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę YES i nasze produkty. Zależy nam, aby treści, które będziemy Ci prezentować na naszej stronie lub w newsletterze były dopasowane do Twoich zainteresowań, dlatego stosujemy zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania informacji tzw. profilowanie. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Ciebie z oferowanych przez nas usług.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko naszym zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług, czyli firmom, przetwarzającym Twoje dane na nasze zlecenie. Mogą to być, np. firmy analizujące ruchy użytkowników na naszej stronie internetowej lub świadczące usługi dostosowujące treści strony do Twoich zainteresowań. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Twoje dane będą także udostępniane naszym partnerom uczestniczącym bezpośrednio w procesie obsługi sprzedaży, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, osobom zarządzającym Salonami YES czy kurierom, a jeśli jesteś uczestnikiem programu YES Club - także firmom, którym zlecamy obsługę niektórych czynności, np. drukarni produkującej karty YES Club.

Twoje dane osobowe mogą być także udostępniane organom tj. sądy czy policja - czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

Możemy także udostępniać anonimowe dane zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, a w tym zakresie dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich. Tymi podmiotami w naszym przypadku są:

 • Google LLC. (siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dla narzędzi Google,
 • Meta Platforms, Inc. (siedziba: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) dla narzędzi i reklam Facebook,
 • TikTok Technology Limited (siedziba: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia) dla narzędzi i wtyczek TikTok.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza YES Biżuteria. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Twoich danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymagać tego będzie proces świadczenia naszych usług. Przekazując dane osobowe do państw trzecich podejmiemy niezbędne środki do zapewnienia, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych tzn. odbiorcy danych pochodzić będą z krajów, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych lub są odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy certyfikowali zgodność z programem Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

W każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umową może być umowa zawarta zgodnie z regulaminem naszego sklepu internetowego YES.pl. W przypadku marketingu, w tym profilowania lub procesu rekrutacji podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda.

W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Dodatkowo jako Administrator możemy pobierać i przetwarzać następujące dane w następujących celach:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
 • imię i nazwisko;
 • adres poczty
  elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
  miejscowość, kraj);
 • nazwa firmy;
 • NIP.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Administrator może przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie po uzyskaniu zgody i przy braku sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • adres poczty
  elektronicznej;
 • numer telefonu.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
 • imię i nazwisko;
 • adres poczty
  elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
  miejscowość, kraj).
Wyrażenie przez Klienta opinii Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
 • imię i nazwisko;
 • adres poczty
  elektronicznej;
 • numer telefonu;
Prowadzenie ksiąg rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
 • imię i nazwisko;
 • adres poczty
  elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
  miejscowość, kraj);
 • NIP;
 • nazwa firmy.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 • imię i nazwisko;
 • adres poczty
  elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
  miejscowość, kraj);
 • NIP;
 • nazwa firmy.

Jakie masz prawa?

Twoje prawa w stosunku do danych

W celu skorzystania z twoich praw wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail ze swoim żądaniem na adres: club@yes.pl lub iod@yes.pl.

Jako użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane masz prawo do:

 1. a) dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych - na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia RODO;

 2. b) cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie – za pomocą wniesionego do nasz żądania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO;

 3. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – każdy kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;

 4. d) sprzeciwu wobec przetwarzania – za pomocą wniesionego do nas żądania;

 5. e) sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – za pomocą wniesionego do nas żądania.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: iod@yes.pl.

YES.pl

1.Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online na YES.pl w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi.

2.Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informacje na temat zamówień.

Jeśli masz konto na YES.pl / jesteś uczestnikiem programu YES Club, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem / członkostwem, m.in.:

 • identyfikator konta lub członkostwa YES Club,
 • historię zakupów.

3.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

YES musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia, dlatego podstawą przetwarzania w obszarze usług świadczonych przez YES.pl będą, w zależności od kategorii zbieranych danych:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda
 • przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy - świadczenia usługi
 • przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w tym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

4.Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

W ramach świadczenia usług będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, aż wygaśnie prawna potrzeba korzystania z nich np. wymagania związane z obsługą reklamacji, prawa dotyczące przechowywania dokumentów finansowych i podatkowych itp.

Natomiast po zanonimizowaniu dane te będziemy wykorzystywać w celach statystycznych bez ograniczeń czasowych.

YES Club oraz konto na YES.pl

1.Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych w celu założenia i prowadzenia Twojego profilu w YES Club oraz dostosowywania oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Będziemy rejestrować Twoje zakupy, a także, jeśli udzieliłeś zgody na newsletter, SMS lub MMS przesyłać Ci informacje na temat promocji i wydarzeń dla Klubowiczów oraz zaproszeń do udziału w konkursach lub dodatkowych usług dostępnych dla YES Club.

Umożliwimy też łatwe aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe. Będziesz miał możliwość również zachowania rzeczy w koszyku, a także oceniania i recenzowania produktów kupionych w naszym sklepie.

Jeśli nie zrezygnujesz z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, użyjemy Twoich danych osobowych do wysyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach lub MMS-ach, telefonicznie lub tradycyjną pocztą.

2.Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, które podasz nam dołączając do YES Club:

 • dane identyfikacyjne, takie jak adres e-mail,
 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • ID członkostwa w YES Club,
 • numer telefonu (jeśli nam go udostępnisz),
 • adres (jeśli nam go udostępnisz),
 • ustawienia konta,

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • historię zamówień,
 • informacje na temat dostawy, miejsc zakupów,
 • historię płatności.
3.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług YES Club.

Gromadzenie Twoich danych osobowych w celu utworzenia i prowadzenia Twojego konta YES Club jest wymagane do zrealizowania naszych zobowiązań wynikających z umowy z uczestnikami programu YES Club. Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zarejestrować Twojego członkostwa w YES Club ani świadczyć Ci związanych z nim usług, dlatego podstawą przetwarzania w obszarze usług świadczonych przez YES.pl będą, w zależności od kategorii zbieranych danych:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda,
 • przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy - świadczenia usługi,
 • przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w tym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

4.Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto na YES.pl lub do momentu zakończenia prowadzenia programu albo do czasu Twojej rezygnacji z uczestnictwa w YES Club.

Obsługa klienta

1.Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?

Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie, w mediach społecznościowych i w Salonach YES.

Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem..

2.Które dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu,
 • datę urodzenia,
 • dane i historię płatności,
 • informacje o zamówieniach,
 • numer konta/ numer członkowski YES Club,
 • całą korespondencję na dany temat.
3.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu YES

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w tym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

4.Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych, korespondencję oraz dane udostępniane w procesie reklamacji będziemy przechowywać maksymalnie przez okres 5 lat.

Płatności

1.Bezpieczeństwo transakcji

Nad bezpieczeństwem płatności kartami kredytowymi czuwa firma Przelewy24. – największa na polskim rynku firma obsługująca płatności elektroniczne realizowane w sklepach internetowych. System autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w Przelewy24. gwarantuje naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Poufność transakcji kartami zapewniane jest przez zastosowanie skutecznych zabezpieczeń transakcji – 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard Secure Code), SSL 128 bitów (Secure Sockets Layer). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne, nigdzie nie są one przechowywane.

Możesz mieć pewność, że numer Twojej karty znasz tylko Ty i Twój bank. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewnianie przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu, bezpiecznie logujesz się bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o Twoim profilu posiada tylko i wyłącznie Twój bank.*

Pracownicy YES.pl dysponują jedynie danymi teleadresowymi i adresem, pod który zakupione produkty mają zostać wysłane i na żadnym etapie realizacji zamówienia nie mają dostępu do informacji związanych z numerami kart kredytowych oraz danymi z nimi związanymi.

*Informacje firmy Przelewy24

Cookies

1.Czym są "cookies"?

Cookies to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na używanie plików cookies.

2.Jak używamy plików cookies?

Trwałych plików cookies używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, po kliknięciu w opcję „OK, rozumiem”. Będziemy też używać plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Plików cookies sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookies podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Te pliki cookies pozwalają nam udostępniać preferencje użytkownika naszym reklamodawcom, co umożliwia wyświetlanie jeszcze lepiej dostosowanych reklam.

Niektóre pliki cookies podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookies są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookies, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Ogólnie zatem można powiedzieć, że pliki „cookies” używane są przez nas w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości;
 • dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.


Pliki „cookies” używane są przez nas także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. a) Google Chrome

 2. b) Mozilla Firefox

 3. c) Microsoft Edge

 4. d) Opera

 5. e) Safari macOS

 6. f) Safari iOS/iPad OS

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

3.Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?

Kiedy zalogujesz się na swoje konto, będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookies z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim ruchem na YES.pl, kontem lub członkostwem w YES Club.

4.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy łączyć Twoje pliki cookies z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się do swojego konta, wówczas dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.